Śląska Teka Edukacyjna

Fundacja Centrum Solidarności przedstawia projekt „Śląska Teka Edukacyjna”. Jest to interaktywna strona internetowa, na której znajduje się szeroki wachlarz propozycji edukacyjnych, przy wykorzystaniu różnych środków przekazu historycznego.

Materiał podzielony jest na 3 okresy historii Polski i skierowany jest do nauczycieli historii oraz młodzieży z całej Polski.

Intencją twórców jest udostępnianie jak najszerszej grupie odbiorców materialnych zasobów dziedzictwa kulturowego, zebranych tematycznie na stronie.

Jeśli znają Państwo autora któregoś ze zdjęć podpisanych „Autor nieznany”, bardzo prosimy o kontakt.

Uwagi, sugestie i propozycje prosimy kierować na poniższe adresy e-mail.

Kontakt:

Fundacja Centrum Solidarności – fcs@fcs.org.pl

Śląska Teka Edukacyjna

creative

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL)
Więcej informacji tutaj.

Śląska Teka Edukacyjna traktowana jest jako kompletny zbiór, przedziały czasowe (1939-1945; 1946-1969; 1970-1990) są zamkniętymi utworami i każde dodatkowe użycie poszczególnych elementów strony (np. zdjęć) wymaga odrębnej pisemnej zgody.

Znajdz-nas-na-facebooku