Śląska Teka Edukacyjna

Propozycje

Proza

Poezja

Eseistyka i publikacje naukowe

 

 

Proza:

Zofia Kossak 1 v. Szczucka, 2 v. Szatkowska:

Z otchłani. Wspomnienia z lagru, 1946 – Jest to opowieść bardzo osobista. Autorka, katoliczka,  opowiada w niej, jak żyły kobiety w obozie w Brzezince.

 

 

 

 

Suknia Dejaniry. Powieść historyczna, 1948 – Wątek główny powieści dotyczy czynu Kazimierza Korsaka, którego dokonał podczas bitwy pod Smoleńskiem. Starościc Głębocki wdział wówczas chłopską sukmanę i nosił ją wiele lat, pracując jako chłop pańszczyźniany we własnym majątku. Swoją tożsamość wyjawił dopiero przed śmiercią.

 

 

 

 

Aleksander Baumgardten  – Szukamy pana H…, 1946

 

 

 

 

 

 

Zbyszko Bednorz: 

Glossy Śląskie, 1945 (poemat prozatorski)

 

 

 

 

Strofy serdeczne, 1946 (poemat) – Poemat opiewa walki o Górę św. Anny w czasie III powstania śląskiego.

 

 

 

 

Od Opola do Wrocławia, 1946 (reportaże)

 

 

Jan Brzoza, Worobiec  Dzwon, 1946 (dramat)

 

 

 

 

 

 

Gustaw Morcinek:

Listy spod morwy. (Sachsenhausen-Dachau), 1945 (wspomnienia z obozów koncentracyjnych)

 

 

 

 

Dziewczyna z Pól Elizejskich, 1946 (proza)

Listy z mojego Rzymu, 1946 (proza)

Wyorane kamienie. Powieść, 1946 (proza)

Dwie korony. Rzecz o ojcu Maksymilianie Marii Kolbem, 1948 (proza)

Zagubione klucze. Powieść, 1948 (proza)

Zabłąkane ptaki, 1948 (proza młodzieżowa)

 

 

Wilhelm Szewczyk:

Posągi, 1945 (poezja)

Śląski trud literacki: pisarze śląscy XIX i XX wieku, 1946 (publikacja naukowa)

Literatura niemiecka po wojnie, 1948 (publikacja naukowa)

Wiersze, 1948 (poezja)

 

 

Maria Klimas-BłahutowaNa hałdach rosną ludzie. Powieść z życia Zagłębia Dąbrowskiego, 1947

 

 

Poezja:

Jan Baranowicz:

Wiersze, 1946 (poezja)

Madejowa klechda. Baśń sceniczna w pięciu aktach z prologiem, 1947

Szopka betlejemska. Misterium ludowe w trzech obrazach, 1947

Ballady, 1948

Łąka skowronków, 1948 (poezja)

 

 

Eseistyka i publikacje naukowe: 

Andrzej Konieczny: Rok pierwszy, 1983 – Tekst napisany w formie eseju pochodzi z serii Śląskie Epizody Historyczne. Autor opisuje w nim wydarzenia, które miały miejsce na Górnym Śląsku w 1945 roku. Konieczny porusza tu takie kwestie jak wznowienie wydobycia węgla czy dostaw mleka do katowickich domów po zakończeniu II wojny światowej. Najwięcej miejsca autor poświęcił jednak władzy ludowej w regionie, opisując ją bardzo pozytywnie.

 

 

Pierony. Górny Śląsk po polsku i po niemiecku. Antologia, red. Dariusz Kortko, Lidia Ostałowska, 2014 – Zbiór około 70 reportaży dotyczących Górnego Śląska. Wśród autorów znaleźli się Ślązacy i pisarze spoza regionu, a nawet spoza kraju. Publikacja to próba opowiedzenia historii Górnego Śląska od XIX wieku do schyłku lat 80 wieku XX.

 

 

Autor: Julia Rott-Urbańska, Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach

Śląska Teka Edukacyjna

creative

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL)
Więcej informacji tutaj.

Śląska Teka Edukacyjna traktowana jest jako kompletny zbiór, przedziały czasowe (1939-1945; 1946-1969; 1970-1990) są zamkniętymi utworami i każde dodatkowe użycie poszczególnych elementów strony (np. zdjęć) wymaga odrębnej pisemnej zgody.

Znajdz-nas-na-facebooku