Śląska Teka Edukacyjna

Propozycje

Proza

Poezja

Eseistyka i publikacje naukowe

Chłopska pieśń walki i zwycięstwa, 1952 (publicystyka)

 

Proza:

Zbyszko Bednorz:

Dzieci i bagaże, 1953 (proza) – Debiutancka powieść Zbyszko Bednorza. Autor porusza najbardziej tragiczne sprawy dotyczące powojennego Śląska.

 

 

 

 

 

Będzie bratem, 1955 (proza) – Opowiadania, których spoiwem są rozważania na temat możliwości pojednania polsko-niemieckiego.

 

 

 

 

 

Zofia Kossak 1 v. Szczucka, 2 v. Szatkowska:

Przymierze. Powieść biblijna, 1952 – Zofia Kossak w swojej powieści wzięła pod lupę dobrze znane wydarzenia z Biblii. Autorka rozważa takie aspekty jak ludzkie przeznaczenie czy przymierze człowieka z Bogiem.

 

 

 

Rok polski. Obyczaj i wiara, 1955Rok polski to opowieść o tym, jakie zwyczaje panują w Polsce i jakie tradycje mają Polacy na konkretny czas w roku. Ponadto autorka pokazuje jak bardzo ludzie przywiązani są do cykliczności i jak upływa czas od stycznia do grudnia.

 

 

 

 

Kielich krwi. Obrazek sceniczny w 2 aktach, 1954

 

 

Gustaw Morcinek

Pokład Joanny, 1950 (proza)Pokład Joanny to swego rodzaju historyczny rys Górnego Śląska od XIX wieku do współczesności autora. Morcinek opisał w powieści losy jednego pokładu kopalni „Arnold”.

 

 

 

Ondraszek, 1953 (proza) – Jest to opowieść o postaci autentycznej. Ondraszek był legendarnym zbójnikiem, prawdopodobnie z Węgier, który zamieszkiwał okolice Beskidu Śląsko-Morawskiego. To tam Ondraszek staje się hersztem chłopów śląskich, słowackich i morawskich, których podżega do buntu przeciwko ich panom. 

 

 

 

Wilhelm Szewczyk:

Kleszcze, 1951 (proza)

 

 

 

 

 

Poemat górniczy, 1951 (poezja)

Światła nad brzegami Odry, 1952 (szkice naukowe) 

Czarne słońce, 1953 (proza) 

Trzynaście portretów śląskich, 1953 (biografia) 

Niemiecka dramaturgia, 1954 (szkice naukowe) 

Wiersze wybrane, 1954 (poezja) 

Pogodne noce, 1955 (proza) 

Z wami przyjaciele: wybrane szkice i felietony, 1955 (szkice naukowe)

 

Jan Brzoza, Worobiec:

Ręce i kamienie, 1953

Dziewiąty batalion, 1953

 

Maria Klimas-Błahutowa

W górniczym domu, 1949 (sztuka)

Miasto pod łuną, 1952

Kobiety Ziemi Opolskiej, 1952

Kamienna Róża, 1953

Nowakowie, 1955-1956 (powieść emitowana na antenie Polskiego Radia Katowice)

Mój przyjaciel Lompi, 1954 (proza)

Kołacz i razowiec, 1955 (proza)

 

Poezja:

Jan Baranowicz:

Spółdzielnia nad jeziorem. Opowieść wierszem, 1952 (poezja)

Muzyka świerszczy, 1953 (poezja)

Spółdzielnia nad Zieloną Wodą, 1950 (reportaż)

Kołyszą się jodły, 1953 (dramat)

Na chłopski rozum, 1954 (baśnie, fraszki, satyry)

Pieśń o Marku Prawym, 1955 (poemat)

 

Eseistyka i publikacje naukowe: 

Pierony. Górny Śląsk po polsku i po niemiecku. Antologia, red. Dariusz Kortko, Lidia Ostałowska, 2014 – Zbiór około 70 reportaży dotyczących Górnego Śląska. Wśród autorów znaleźli się Ślązacy i pisarze spoza regionu, a nawet spoza kraju. Publikacja to próba opowiedzenia historii Górnego Śląska od XIX wieku do schyłku lat 80 wieku XX.

 

 

 

Autor: Julia Rott-Urbańska, Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach

Śląska Teka Edukacyjna

creative

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL)
Więcej informacji tutaj.

Śląska Teka Edukacyjna traktowana jest jako kompletny zbiór, przedziały czasowe (1939-1945; 1946-1969; 1970-1990) są zamkniętymi utworami i każde dodatkowe użycie poszczególnych elementów strony (np. zdjęć) wymaga odrębnej pisemnej zgody.

Znajdz-nas-na-facebooku